Drukuj

Akcja Katolicka


Historia:

W encyklice społecznej Rerum novarum z 1891 r., papież Leon XIII stwierdził, że dwa główne czynniki – hierarchia kościelna i wierni świeccy – muszą współpracować, aby społeczeństwo zmierzało do właściwego celu i panował spokój społeczny. Gdy papież Pius X zaproponował ją Kościołowi w swym Motu proprio z 1903 r., chodziło o akcję katolicką rozumianą, jako aktywność apostolską wiernych świeckich. Struktury organizacyjne ukształtowały się dopiero za pontyfikatu Piusa XI, wtedy też zaczęto używać wyrażenia „Akcja Katolicka” w znaczeniu nazwy własnej konkretnej organizacji. Sobór watykański II w Dekrecie O apostolstwie świeckich (DA, 20) wymienił cztery cechy konstytutywne Akcji Katolickiej: cel identyczny z celem Kościoła; przyjęcie przez świeckich odpowiedzialności w Kościele i za Kościół; zorganizowana działalność; działalność pod zwierzchnim kierownictwem samej hierarchii.

Na terenach polskich, kilka lat po ukazaniu się Rerum novarum, biskupi Józef Bilczewski i Józef Sebastian Pelczar powołali do życia Akcję Katolicką w Galicji, która oprócz czytelni ludowych, kół rolniczych i kas oszczędnościowych zajmowała się też pomocą potrzebującym. W latach 1918-1939 katolicy świeccy wraz z hierarchią kościelną zakładali różne koła pod wspólną nazwą „Akcja Katolicka”. Były osobne grupy dla kobiet, mężczyzn, dzieci i młodzieży. W 1939 r. liczba ich członków wzrosła do ok. 650 tys. W Polsce Ludowej działalność Akcji Katolickiej była zakazana i dopiero po przemianach z 1989 r. mogła być reaktywowana.

Najwyższym organem stowarzyszenia jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. Każda ze struktur posiada swój własny zarząd i asystenta kościelnego. Władzami Instytutów krajowego i diecezjalnych są rady. Rada DIAK składa się z prezesów parafialnych i osób nominowanych przez biskupa ordynariusza, natomiast Radę KIAK tworzą prezesi DIAK-ów i jeden delegat instytutów diecezjalnych. Stowarzyszenie skupia w Polsce ok. 35 tys. Członków. W naszej parafii AK powstała w roku 2002.

Działalność:

- Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym
- AK prowadzi świetlicę dla dzieci i młodzieży, a w jej ramach wyrównywanie szans eduka-cyjnych, koła zainteresowań, klub młodzieżowy, posiłki, a latem kolonie i półkolonie
- Przygotowuje paczki świąteczne,  wigilię dla samotnych oraz rozprowadzanie opłatków
- Organizuje przekazywanie obrazu MB Częstochowskiej
- Wydaje pismo parafialne Dobra Rada

Spotkania: Druga środa miesiąca, godz. 18:30

Opiekun: ks. kan. dr Andrzej Blewiński, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

Prezes: mgr Marianna Strugińska-Felczyńska, Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej oraz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (archidiecezjalna strona Akcji Katolickiej: www.aklodz.pl)

Akcja Katolicka na facebooku

Zdjęcia z archidiecezjalnego skupienia Akcji Katolickiej w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu


Galeria zdjęć z Orszaku Trzech Króli - 6.01.2015Świetlica Środowiskowa


„Zaprawdę powiadam wam: cokolwiek uczyniliście najmniejszemu spośród tych braci moich, Mnieście uczynili”

(Ewangelia wg św. Mateusza 25, 40)

Świetlica środowiskowa przy Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu działa od 2000 r. (wcześniej pod nazwą Ośrodek Pomocy Dydaktycznej). Wolontariusze czekają na dzieci i młodzież oraz rodziców od poniedziałku do czwartku, w godzinach 1500- 1800 w świetlicy, z siedzibą  w Domu Parafialnym (pierwsze piętro)  przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 5.

świetlica środowiskowa na facebooku

Półkolonie

Półkolonie - Wizyta w Aptece Rodzinnej

Półkolonie - Wizyta dzieci w Straży miejskiej

Półkolonie - Wizyta dzieci w Kurii biskupiej Archidiecezji Łódzkiej

Półkolonie - Wizyta dzieci w Muzeum Miasta Zgierza

Poświęcenie Świetlicy Środowiskowej

Informacja

Świetlica środowiskowa uruchamia kurs przygotowawczy  z matematyki  dla maturzystów oraz przyszłych gimnazjalistów. Repetytoria obejmują zajęcia od października 2013 roku do kwietnia 2014 roku w godz. 15:15-16:00 w poniedziałek i wtorek dla kl. VI, a dla maturzystów od godz. 16:30-18:00. Zajęcia są bezpłatne. Bliższe informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej pod numerem telefonu 42/716 27 65 bądź u Pana Roberta  tel. 506 068490 .

Zapraszamy we wtorki i czwartki o godz. 17:00 na zajęcia taneczne,prowadzone przez  Panią Agatę -  tancerkę i choreografkę oraz wielokrotną Mistrzynie Polski w formacjach hip-hopowych, jazowych i show dance. Mistrzyni Świata solo juniorów w hip-hopie. Przyjdź! Czekamy na Ciebie.

Swoją działalność po wakacjach wznawiają  wszystkie grupy dzieci i młodzieży w tym Klub  Młodzieżowy(dla młodzieży szkół   gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej działający w świetlicy poniedziałek i czwartek w godz.16:30-18:00. Przyjdź sprawdź, zobaczysz warto. Bliższe informacje w kancelarii parafialnej lub pod nr telefonu 725 514 545 u Pani Magdy.

Zajęcia w świetlicy zaczynają się  od 23 września.

Opiekun:

Kierownik: mgr Marianna Strugińska-Felczyńska - od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-18:00

Usługi prawnicze: Zofia Rożniata - wtorek 15:30

Usługi logopedyczne: Małgorzata Szewczyńska - poniedziałek 15:30

Kurator zawodowy: Grażyna Korolewska - czwartek informacja w świetlicy


Wspieramy dzieci i młodzież

W czasie roku szkolnego w świetlicy środowiskowej:

Udzielamy bezpłatnych korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotów:

Prowadzimy koła zainteresowań:

Organizujemy zabawę choinkową z poczęstunkiem i prezentami świątecznymi dla wszystkich podopiecznych świetlicy opiekuńczo- wychowawczej.

W czasie wakacji w świetlicy środowiskowej:

Oferujemy podopiecznym świetlicy półkolonie i wiele innych atrakcji, które pozwalają na dalsze stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, także podczas przerwy letniej.

Podopiecznym świetlicy zapewniamy poczęstunek i herbatę.

Jedyna pobierana opłata - tzw. wpisowe w wysokości 2 zł na cały rok.


Wspieramy rodziców

Proponujemy nieodpłatną pomoc w zakresie porad:

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela”  -  Jan Paweł II

Obecnie z usług w świetlicy korzysta 80 podopiecznych. Zajęcia prowadzi 35 wolontariuszy, którzy są nauczycielami czynnymi zawodowo z różnych placówek, emerytowanymi nauczycielami akademickimi, studentami z Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu, Uniwersytetu Łódzkiego, Kolegium Służb Pracowniczych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tylko w 2010r. wykazaliśmy 1500 razy, kiedy to dzieci i młodzież zwróciły się po korepetycję czy poradę.

W świetlicy środowiskowej podopieczni uczą się prawidłowych nawyków uczenia się oraz organizowania i rozwijania własnej aktywności umysłowej. Zapewniamy podopiecznym bardzo dobre warunki lokalowe, bowiem posiadamy salę do nauki, salę komputerową, plastyczną, bibliotekę oraz jadalnię z kuchnią, sanitariaty.


Wyróżnienia

Przyznane za działalność Świetlicy środowiskowej  (wcześniej pod nazwą Ośrodek Pomocy Dydaktycznej ):


Prasa o świetlicy

Artykuły prasowe zamieszczone o działalności Świetlicy środowiskowej  (wcześniej pod nazwą Ośrodek Pomocy Dydaktycznej):


Świetlica inspiruje

Działalność świetlicy środowiskowej (wcześniej pod nazwą Ośrodek Pomocy Dydaktycznej) zainspirowała studentów do napisania kilku prac. „Przeciwdziałaniu przemocy. Działalność Ośrodka pomocy Dydaktycznej w Zgierzu” oraz „Rola  i zadania Akcji Katolickiej w budowaniu lokalnego systemu pomocy ludziom uwikłanym w przemoc”.


Wolontariat w świetlicy środowiskowej przy parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu

I. Prawa i obowiązki wolontariusza, cechy etyczne wolontariusza.

II. Dokumentacja obowiązująca wolontariusza.

1. Kwestionariusz osobowy,

2. Oświadczenie o niekaralności ,

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy zawodowej,

5. Podpisanie porozumienia o współpracy w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej  pomiędzy wolontariuszem a prezesem parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej ,

6. Osoba niepełnoletnia pełniąca funkcję wolontariusza  dodatkowo przynosi pisemną zgodę opiekuna prawnego oraz pisemną zgodę od dyrekcji szkoły.

7. Brak zawarcia porozumienia pomiędzy wolontariuszem a prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uniemożliwia podjęcie usług wolontarystycznych .

III. Procedura przyjmowania dziecka do świetlicy.

  1. Karta kwalifikacyjna dziecka.

IV. Zadania koordynatora względem wolontariusza.

Świetlica Środowiskowa


To już 10 lat…

Jak to się zaczęło?

Najważniejsze to dostrzec potrzebę działania. Żeby dostrzec, trzeba bacznie przyglądać się życiu, wnikliwie obserwować to, co się dzieje w tej „małej ojczyźnie”, która jest blisko nas i która czeka na naszą pomoc. Nie trzeba budować domu od dachu, ale stawiać solidny, mocny fundament, aby nie zawaliła się budowla. Stawiamy dom nie tylko na dziś, ale dla przeszłości. Tym budowaniem na przyszłość jest wychowanie młodego pokolenia, edukacja dzieci i młodzieży. Dlatego z inicjatywy ks. kan. proboszcza Henryka Góry powstał Ośrodek Pomocy Dydaktycznej. Od 2007 roku świetlicę opiekuńczo- wychowawczą prowadzi nasz obecny ks. kan. dr proboszcz Andrzej Blewiński, który od samego początku otoczył nas serdeczną opieką. Ks. proboszcz ciągle inspiruje nas do podejmowania nowych działań na rzecz dzieci i młodzieży udzielając nam przy tym swojego wsparcia. Dzięki  zaangażowaniu ks. proboszcza w Domu Parafialnym zostały przeprowadzone gruntowne remonty, które zapewniły podopiecznym i wolontariuszom lepszy komfort pracy i nauki. Z troską o swoich młodych parafianach i z myślą o jak najlepszym zapewnieniu im warunków do rozwoju i nauki podjął także prace remontowe w starej plebani.


Trochę statystyki

W 2010 od września do maja 2011 opieką objęliśmy 100 dzieci. Skorzystali oni z pomocy wolontariuszy  czyli  usług pedagogicznych   ponad  1500 razy  a wsparcia udzielało 47 wolontariuszy

W roku szkolnym  2009/ 2010 do świetlicy uczęszczało 105 dzieci, z pomocy skorzystali 1500 razy. Nadmieniając, iż uczeń przychodząc do świetlicy korzysta z kilku porad w jednym dniu np. matematyki, języka angielskiego, chemii wynika, że w ciągu roku wolontariusze udzielili korepetycji naszym podopiecznym 3000 razy.

Natomiast w latach 2005/2006 z korepetycji skorzystało 195 dzieci a pomagało 93 wolontariuszy. Reasumując czas pracy wolontariuszy , wynika, iż przepracowali oni społecznie na rzecz dzieci 3432 godz., co daje 4576 godz. dydaktycznych.

Rok 2004/2005 do świetlicy uczęszczało 236 dzieci i 100 wolontariuszy, którzy swoją pomocą służyli naszym podopiecznym, w  roku szkolnym 2003/2004 wolontariusze wypracowali  1558 godzin, co daje 2077 godzin dydaktycznych oraz 840 godz. wypracowały  osoby koordynujące pracą w świetlicy co daje 2917 godz.

W 2002/2003 roku szkolnym do Ośrodka Pomocy Dydaktycznej uczęszczało 185 dzieci a korepetycji udzielało 90 wolontariuszy.

W roku 2001/2002 z korepetycji skorzystało 175 dzieci, a udzieliło ich 60 wolontariuszy, wolontariusze przepracowali ponad 1000 godz.


Nasze działania:

Od początku naszego istnienia prowadzimy bezpłatną pomoc w zakresie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy w nauce. Co roku organizujemy dla naszych podopiecznych choinkę i spotkanie z Mikołajem. Ponadto przygotowujemy paczki świąteczne, które dostają wszystkie nasze dzieci. Od pierwszych lat naszej działalności nie zapominamy również o osobach starszych i samotnych, dla nich przygotowujemy wraz z wolontariuszami wigilię dla samotnych. Naszym podopiecznym w trakcie pobytu na świetlicy zapewniamy podwieczorek.

Od 2004 r. współpracujemy z Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu. W trakcie naszej współpracy zostało zawarte porozumienie, dzięki czemu nasi podopieczni mogli korzystać z pracowni komputerowej na terenie Kolegium. Obecnie już posiadamy własną pracownię komputerową. Dzięki rozpoczęciu owocnej współpracy z Kolegium wielu studentów uczelni zostało naszymi wolontariuszami. W trakcie naszej działalności zawiązaliśmy również współpracę z teatrami m.in. Teatrem im. St. Jaracza, Teatrem Muzycznym, Teatrem Arlekin, Teatrem Wielkim. Łącznie  nasi sponsorzy zakupili dla naszych podopiecznych 2300 biletów wstępu na różne przedstawienia teatralne.

Wraz z naszymi wychowankami wyjechaliśmy również na Salezjańskie Święto Młodości do Lutomierska, byliśmy obecni na majówce szkolnej na stadionie Boruty, a także na majówkach parafialnych zorganizowanych dla wychowanków i wolontariuszy, Majówce Rodzinnej. Ponadto wolontariusze naszej świetlicy uczestniczyli w pielgrzymko –wycieczkach m.in. do Wilna, Krakowa, Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowice, Licheń, Świnice Wareckie, Głogowiec Ks. proboszcz Andrzej Blewiński zafundował wyjazd  jednodniowy wolontariuszom oraz liderom grup do  Parzna i gospodarstwa agroturystycznego, Kardynał” z podziękowaniem za pracę społeczną w świetlicy oraz na rzecz parafii.

W 2004r. roku z inicjatywy Akcji Katolickiej zostały przeprowadzone młodzieżowe debaty na temat „Czy jest pokolenie Jana Pawła II” oraz „Chrześcijanin w życiu społecznym”. Miejscem naszych dyskusji był Urząd Miasta Zgierza. Nad całością czuwał ks. proboszcz  kan. Henryk Góra oraz  ks. dr Marek Stępniak Asystent Kościelny Archidiecezji Łódzkiej, a prowadził je ks. Krzysztof  Florczak z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Warto również wspomnieć, że 2006 roku nasi wolontariusze włączyli się w pomoc przy organizacji koncertu dedykowanego papieżowi Janowi Pawłowi II, w rocznicę jego śmierci.

Z myślą o naszych wychowankach,  jesteśmy współorganizatorami  wypoczynku  koloni  wyjazdowych  lub półkolonii. W 2002 roku zorganizowano obóz wędrowny w Bieszczady,2003r.- kolonie do Przedbórz , 2004r obóz do  Zakopanego, 2005 rok wyjazd na Słowację  miasta partnerskiego miasta Zgierza Przy współpracy z ks. Andrzejem Blewińskim  proboszczem naszej parafii   oraz z ks. Marcinem Majdą w 2008 roku byliśmy współorganizatorami koloni w Pieniny (Łapsze Niżne) dla 45 dzieci. W 2009 roku wraz z 45  podopiecznymi udaliśmy się na wypoczynek wakacyjny do Istebnej (Beskid Śląski). Tego też roku, wspólnie z ks. proboszczem Andrzejem Blewińskim oraz ks. Andrzejem Jastrzębskim i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, zorganizowaliśmy wyjazd do Spały – gdzie dzieci mogły zwiedzić i poznać piękne zakątki województwa łódzkiego.

Zapewniamy również wakacje dzieciom, które z różnych powodów nie mogą sobie pozwolić na wyjazd, prowadząc półkolonie w naszej świetlicy. W 2010r byliśmy współorganizatorami dwóch turnusów półkolonii, wzięło w nich udział 80 dzieci. Wszystkie inicjatywy są możliwe dzięki zaangażowaniu księży proboszczów naszej parafii sp. ks. kan. Henryka Góry , obecnego ks. proboszcza kan. Andrzeja Blewińskiego  oraz współpracy z ks. wikariuszami w naszej parafii.

Świetlica Środowiskowa


Prawa i obowiązki uczniów  w świetlicy środowiskowej

przy par. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu


Podopieczny ma prawo:

1. Prawo do właściwego zorganizowania opieki w świetlicy środowiskowej, życzliwego i podmiotowego traktowania,

2. Swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących oraz (poszukiwanie, otrzymywanie i przekazywanie informacji oraz idei wszelkiego rodzaju.)

3. Poszanowanie godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną,

4. Aby każdy nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierował się dobrem uczniów, troską o zdrowie, postawą moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej uczniów,

5. Znać swoje prawa – i mieć dostęp do urzędowych dokumentów dotyczących podopiecznego.

6. Dochodzenia swoich praw,

7. Do wypoczynku i czasu wolnego, uczestniczenia w zabawach i życiu kulturalnym,

8. Równego traktowania wobec prawa. Nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny,

9. Do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

10. Do ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne, rodzinne czy też korespondencję,

11. Do ochrony przed bezprawnym zamachami na jego honor i reputację. Do żądania usunięcia sprostowania oraz usunięcia informacji nie prawdziwych dotyczących jego osoby,

12. Do swobody myśli, sumienia i wyznania,

13. Dostępu informacji z różnych źródeł,

14. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z proboszczem parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu,

15. Prawo wyborcze czynne i bierne w przypadku wyborów do organów samorządów świetlicy opiekuńczo- wychowawczej,

16. Współpracy w procesie wychowania i terapii przestrzegania zasad kultury współżycia, pomagania słabszym, dbałość o wspólne dobro ład i porządek,

17. Uczestniczenie w pracach samoobsługowych, ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.


Wychowanek ma obowiązek:

1. Przestrzeganie regulaminu wewnętrznego świetlicy,

2. Współpracy z wychowawcą w zakresie pomocy w nauce,

3. Respektowanie przepisów bhp,

4. Dbałość o wspólne dobro, ład, porządek, uczestniczenie w pracach porządkowych,

5. Przestrzeganie zasad kultury współżycia używanie form grzecznościowych,

6. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie,

7. Dbanie o mienie placówki, uczestniczenie w pracach porządkowych,

8. Pomagać innym,

9. Okazywać szacunek wolontariuszom oraz księżom posługującym na terenie Domu Parafialnego,

10. Przy korzystaniu z pomocy w nauce należy przynieść ze sobą odpowiednie podręczniki, zeszyty i przybory do pisania,

11. Każdorazowo czytelnie dokonać wpisu do dziennika ewidencji wpisując swoje imię i nazwisko,

12. Okrycie wierzchnie ( kurtki, czapki) zostawić na wieszaku w korytarzu,

13. Udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,

14. Dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju,,

15. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, gier elektronicznych, odtwarzaczy audio i CD podczas odrabiania zajęć.

16. Właściwego zachowania wobec nauczycieli oraz innych wolontariuszy,

17. Dbałość o piękno mowy ojczystej,

18. Dbałość o honor i tradycje   Kościoła ,świetlicy,

19. Informowania koordynatorów o stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, zastraszaniu, stosowaniu przemocy fizycznej, psychicznej, wobec pozostałych podopiecznych świetlicy,

20. Informować o agresji wobec rówieśników, palenie papierosów, kradzieży na terenie świetlicy lub wyłudzaniu pieniędzy, piciu alkoholu lub innych używek,

21. Niszczeniu mienia świetlicy, zaśmiecaniu wyłudzaniu pieniędzy, dzwonieniu z koleżanek lub kolegów komórek, przeszkadzaniu podczas zajęć.


KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA ZAJĘĆ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PROWADZONEJ W DOMU PARAFIALNYM PRZY PARAFII MATKI BOSKIEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU


Do pobrania