Historia parafii Duszpasterze Kancelaria Aktualności Linki Galeria

webmaster paris

Email Drukuj PDF

alt

Młodzi przyjaciele Chrystusa

Ministranci i Lektorzy

"Króluj nam Chryste! - Zawsze i wszędzie!" to nasze rycerskie hasło


Historia: Ministrantura istnieje od samych początków chrześcijaństwa. Na początku byli to diakoni, zaraz potem pojawia się urząd lektora, który czyta Słowo Boże. Średniowiecze, to czas kleryków usługujących do Mszy Św., ale już od Soboru Trydenckiego (1545) czynią to ministranci. Sobór Watykański II (1962-1965) otworzył się na wiernych świeckich poprzez reformę liturgii. Powraca liczny udział ministrantów i lektorów w sprawowaniu nabożeństw. W 1964 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała do istnienia Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów. Patronem ministrantów jest św. Tarsycjusz.

Działalność:

- Ministrant (od łac. minister = służyć, pomagać) jest pomocnikiem kapłana, razem z nim współdziała w sprawowaniu Eucharystii
- Poprzez zasady i swoisty kodeks wyrabia w sobie dyscyplinę i ład moralny
- Przychodzi wcześniej do Kościoła, aby duchowo przygotować się do liturgii, odpowiednio ubrać i pomóc w ubraniu celebransa
- Swoją postawą i zachowaniem daje wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii, sumiennie i bez niepotrzebnego pośpiechu wprowadza wiernych w powagę przeżywanych obrzędów
- Gdy jest lektorem, proklamuje kunsztownie Słowo Boże

Spotkania: Spotkania formacyjno-liturgiczne dla ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00, spotkania dla kandydatów w każdą sobotę o godz. 11:00

Opiekun: ks. dr Tomasz Cyliński

Prezes: Mateusz Jędrzejec


Dziesięć przykazań ministranta mówi:

1. Ministrant kocha Boga i dla jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgie i żyje nią.

6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwa radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.


Czyż nie jest to instrukcja bycia dobrym chrześcijaninem i obywatelem, otwarcia się na dobro drugiego człowieka. W Mszy Św. ministranci bez względu na swój stopień liturgiczny: aspiranta, kandydata, chóralistyka, ministranta światła, księgi, ołtarza, lektora czy ceremoniarza swoja postawą i zachowaniem dają  nam wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii .Przychodzą oni minimum 15 minut wcześniej do Kościoła aby się duchowo przygotować do liturgii odpowiednio ubrać i pomoc w ubraniu celebransa. Posługa wykonywana przy Ołtarzu Pańskim sumiennie i bez niepotrzebnego pośpiechu wprowadza wiernych w powagę  przeżywanych obrzędów. Zatem ministrant jest pomocnikiem kapłana, razem z nim współdziała w sprawowaniu Eucharystii. To czynne zaangażowanie się ministrantów w sprawowanie Mszy Św. nabożeństw, nierzadko otwiera się na powołania kapłańskie.

Ministrantura istnieje od samych początków chrześcijaństwa. Biskupi sprawowali Najświętszą Ofiarę w obecności asysty liturgicznej. Na początku byli to diakoni, zaraz potem pojawia się urząd lektora, który czyta Słowo Boże. Średniowiecze, to czas kleryków usługujących do Mszy Św., ale już od Soboru Trydenckiego (1545 r.) czynią to ministranci. Sobór Watykański 2(1962-1965), otworzył się na wiernych świeckich gdy zajął się reformą liturgii. Powraca liczny udział  ministrantów i lektorów w sprawowaniu Mszy Św. i innych nabożeństw. Czytamy w Konstytucji o liturgii (13.12.1963r) "Ministranci ,lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również  spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech wiec wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego." W 1964r Konferencja Episkopatu Polski powołała do istnienia Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów, które zajmuje sie posługą świeckich w Kościele, gdyż jak powiedział  Błogosławiony Jan Paweł II w Rzymie w 2001r. Służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem ale i wielkim zaszczytem, ta" święta posługa" promieniuje na wiernych, także swoistym pięknem, którego możemy doświadczać  podczas uroczystych Mszy Św., a zwłaszcza nabożeństw majowych i czerwcowych w asyście ministrantów. W naszej parafii pod wezwaniem "Matki Bożej Dobrej Rady" ,także istnieje Służba Liturgiczna Ołtarza składająca się z lektorów i ministrantów.

Ks. Proboszcz Andrzej Blewiński oraz Ks. Tomasz Cyliński, opiekun ministrantów, serdecznie zachęcają chłopców do wstępowania w jej szeregi, by swoją posługą dawali przykład wiernym jak przeżywać Eucharystię.

Także my parafianie Matki Bożej Dobrej Rady  wpierajmy naszych ministrantów modlitwą do Ducha Świętego, aby jak najlepiej sprawowali swoja służbę ku chwale Boga i nas jako wspólnoty Kościoła.

Zapraszamy wszystkich chłopców do włączenia się w służbę ministrancką!