Historia parafii Duszpasterze Kancelaria Aktualności Linki Galeria

Informacje

Dzisiaj jest: niedziela
21 kwietnia 2019
Imieniny obchodzą
Addar, Anzelm, Bartosz, Drogomił,
Feliks, Irydion, Konrad, Konrada, Selma

Do końca roku zostało 255 dni.

Obecnie na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Statystyka

Odsłon : 705891

webmaster paris

Email Drukuj PDF

AA - Grupa Anonimowych Alkoholików

„BRATNIA DUSZA”


Historia:

Grupa AA przy parafii istnieje od 7 kwietnia 2005 r. Ruch samopomocowy dla wsparcia nowego sposobu życia i rozwiązywania codziennych problemów ludzi dotkniętych chorobą alkoholową. Do wspólnoty AA zapraszamy każdego, kto czuje się bezsilny wobec alkoholu i ma szczerą wolę zaprzestania picia, ale także osoby pragnące wspomóc swych bliskich w walce
z chorobą alkoholową.

Działalność:

- Celem spotkań jest wzajemna pomoc i wsparcie w przezwyciężaniu choroby alkoholowej
- Zadaniem trzeźwościowych zebrań zamkniętych jest umocnienie i utrwalenie trzeźwości, dzielenie się siłą, doświadczeniem i nadzieją

Spotkania: W każdą sobotę, rozpoczynają się Mszą Świętą o g. 17.00, a od g. 17.45 jest mityng. W pierwszą sobotę miesiąca jest on otwarty, w pozostałe soboty mityngi są zamknięte, tylko dla osób uzależnionych. Zapraszamy także do skorzystania z porad, udzielanych w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień, czynnym w niedzielę w g. 9.30-11.00 w domu parafialnym.

Punkt konsultacyjny ds. uzależnień: niedziela godz. 9.30 lub po uzgodnieniu w parafii: 42/716 27 65

Opiekun: ks. kan. dr Andrzej Blewiński


GRUPA AA

Grupa AA to wspólnota kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć przestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni, poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją  lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej  osiągnięciu.

Grupa AA nie jest stowarzyszeniem religijnym. A jednak bardzo wiele zawdzięcza duchownym różnych wyznań, którzy od samych początków wspólnoty, sięgających 1935 roku, okazują jej przyjaźń i wsparcie. Źródłem tego przyjaznego stosunku jest zrozumienie i tolerancja - zrozumienie możliwości i ograniczeń AA, jako wspólnoty oraz tolerancja dla słabości jej uczestników, mężczyzn i kobiet, których  aspiracje duchowe mogą przewyższać ich ludzkie  zdolności.

JAK DZIAŁA AA?

Podstawą programu AA jest Dwanaście Kroków, zbiór zasad opartych na zdobytym drogą prób  i błędów doświadczeniu pierwszych uczestników. Dwanaście Kroków,  jako pewien sposób życia, zawiera elementy występujące w wielu religiach. Kroki te pomagają   uczestnikom AA na całym świecie żyć w trzeźwości i spełniać się w takim życiu.

Obecnie AA liczy około dwóch milionów członków, tworzących ponad 100 000 grup, które   działają w ponad 150 krajach.

JAK WYGLĄDAJĄ MITYNGI AA?

Mityngi AA prowadzone są przez autonomiczne grupy na całym świecie. Jest wiele odmian mityngów, ale zasadniczo dzielą się one na dwa rodzaje: mityngi zamknięte, przeznaczone wyłącznie dla alkoholików oraz mityngi otwarte, w których uczestniczyć może każdy. Mityngi zamknięte stwarzają uczestnikom możliwość nieskrępowanego dzielenia się osobistymi doświadczeniami, a także praktycznego stosowania zasad AA dla zachowania trzeźwości w ciągu najbliższych dwudziestu czterech godzin.

Osoby niebędące alkoholikami, które po raz pierwszy uczestniczą w mityngu AA, są często zaskoczone słysząc, z jakim humorem niektórzy uczestnicy wspólnoty opowiadają o swych doświadczeniach z czasów picia. Wypowiedzi bardzo różnią się między sobą - jedne mogą nie  zawierać żadnych akcentów religijnych, podczas gdy inne mogą być przesycone głęboką religijnością.

Trzeba podkreślić, że każdy wypowiada się wyłącznie w swoim własnym imieniu, nie zaś w imieniu całego AA. Wszystkich łączy jednak wspólne pragnienie umocnienia własnej trzeźwości przez dzielenie się nią z innymi.

Większość uczestników AA przekonała się, że regularne uczestnictwo w mityngach jest niezbędne dla utrzymania trzeźwości. Nowych członków zachęca się, aby brali udział w mityngach tak często, jak to tylko możliwe.

Wielu uczestników opowiada, że krąg ich znajomych z AA znacznie sie poszerzył w wyniku nieformalnych rozmów przy kawie,  odbywających się przed mityngami i po zakończeniu.

CZY DUCHOWNI MOGĄ UCZESTNICZYĆ W MITYNGACH AA?

Duchowni są jak najmilej widziani na wszystkich mityngach otwartych, zarówno „spikerskich” jak i „zwykłych”.

DLACZEGO TAK ZNACZNĄ WAGĘ PRZYKŁADA SIĘ DO ANIMOWOŚCI?

Podkreślając równość wszystkich uczestników AA - jedność tworzy wspólną więź, której zawdzięczają oni swe trzeźwienie- anonimowość stanowi duchową podstawę wspólnoty. Na poziomie życia osobistego anonimowość chroni wszystkich uczestników AA przed  ujawnieniem ich tożsamości, jako alkoholików poza czasem i miejscem mityngów, co stanowi  gwarancję bezpieczeństwa szczególnie istotną dla nowo wstępujących. Każdy ma jednak swobodę ujawnienia, że jest trzeźwiejącym alkoholikiem, w indywidualnych kontaktach z ludźmi zdrowymi, a także z tymi, których podejrzewa, że mogą mieć problem alkoholowy. W tym przypadku otwartość może ułatwiać niesienie przesłania AA.

CZY PROGRAM AA OPIERA SIĘ NA WIERZE RELIGIJNEJ?

Gdy alkoholicy zwracają się do wspólnoty o pomoc, nikt ich nie pyta o przekonania religijne. Program zdrowienia AA jest oparty na pewnych wartościach duchowych, jednak poszczególni uczestnicy maja swobodę interpretacji tych wartości zgodnie z własnymi zapatrywaniami, jak również wolno im nie zajmować się w ogóle tą kwestią. Większość uczestników jeszcze przed przystąpieniem do AA przyznała, że nie potrafi  kontrolować swojego picia - to alkohol przejął kontrolę nad ich życiem. Doświadczenie AA wskazuje, że aby przestać pić i utrzymać trzeźwość, alkoholicy potrzebują akceptacji i poddania się istocie czy sile duchowej, którą uznają za większą od nich samych. Niektórzy Siłę Wyższą upatrują w grupie AA; niektórzy widzą ją w Bogu - jakkolwiek go pojmują; inni przyjmują własne, zupełnie odmienne wyobrażenia. Wielu alkoholików przy pierwszym zetknięciu z AA odnosi się z rezerwą wobec istnienia Siły Większej od nich samych - w jakimkolwiek rozumieniu. Doświadczenie pokazuje jednak, że jeśli zachowują otwartą postawę wobec tej kwestii i systematycznie uczestniczą w mityngach AA, znajdą w końcu własne rozwiązanie tego tak bardzo osobistego problemu.

CZY PROGRAM AA NAKAZUJE MODLITWĘ?

Niektóre mityngi AA kończą się wspólnym odmówieniem Modlitwy Pańskiej. Inne stosują Modlitwę:

O Pogodę Ducha:

Boże, użycz mi pogody ducha,

Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić.

Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić

I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

DLACZEGO DUCHOWNI INTERESUJĄ SIĘ AA?

Duchowni są często pierwszymi osobami, do których czynni alkoholicy zwracają się po pomoc i zrozumienie i przed którymi otwarcie przyznają się do swojej choroby. W istocie wielu alkoholików oczekuje od duchownych porady duchowej zarówno przed przystąpieniem do AA, jak i później.

JESTEM ODPOWIEDZIALNY

Gdy ktokolwiek, gdziekolwiek potrzebuje pomocy

Chcę, aby napotkał wyciągniętą ku niemu pomocną dłoń AA i za to

JESTEM ODPOWIEDZIALNY

Przemyśl, zastanów się, przyjdź, czekamy na Ciebie . Każda nowa osoba mająca szczerą wolę zaprzestania picia, ale także osoby pragnące wspomóc swych bliskich w walce z chorobą alkoholową są  mile widziane.

Każdy z nas zasługuje by kochać i być kochanym.

Zapraszamy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anonimowi  Alkoholicy


"W rękach Boga ciemna strona jest największą wartością, jaką posiadasz"

"Zaufanie Bogu i uporządkowanie własnego życia"


Świadectwa Anonimowych Alkoholików