Historia parafii Duszpasterze Kancelaria Aktualności Linki Galeria

webmaster paris

Email Drukuj PDF

Koło Przyjaciół Radia Maryja


Wywiad z przewodniczącą Koła Przyjaciół Radia Maryja - Jadwigą Owczarczyk


Czy może nam Pani przybliżyć swoją osobę?

Pani Jadwiga Owczarczyk – przewodnicząca Koła Przyjaciół  Radia Maryja działającego przy parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu.

Urodziłam się w Zgierzu. Z zawodu jest chemikiem.  Moje całe życie jest związane z Parafią Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Tu przyjęłam wszystkie sakramenty. Tutaj m.in. zostałam ochrzczona, przystąpiłam do pierwszej komunii świętej. Mogę powiedzieć, iż jestem jakby związana z życiem parafii od samego początku jej istnienia, poprzez swoich rodziców, którzy brali udział w budowie kościoła. Zbierali fundusze na rozbudowę świątyni oraz na jej wyposażenie. Tata również jako mały chłopieć wraz ze swoimi rodzicami uczestniczył w budowie Kościoła Św. Katarzyny.

Co spowodowało, że zaczęła Pani swoją posługę w Kole Przyjaciół Radia Maryja?

Od początku powołania do istnienia Koła Przyjaciół Radia Maryja, byłam ich sympatykiem. Kiedy otrzymałam informację, iż w Zgierzu na Chełmach, zostało utworzone przez Krystynę Baczyńską Międzyparafialne Koło Przyjaciół Radia Maryja, zostałam jego członkiem. Zauważyłam, iż w spotkaniach aktywnie uczestniczy duża grupa osób z naszej parafii. Wtedy też zrodziło się we mnie pragnienie, aby ową grupę zaprosić do naszej wspólnoty.  Św. p.  ks. Henryk Góra zaakceptował pomysł i zgodził się aby nasza grupa rozpoczęła swoją działalność przy parafii Koło Przyjaciół Radia Maryja w Zgierzu rozpoczęło swoją działalność przy naszej parafii 22 listopada 1999 roku. Pierwszym naszym opiekunem duchownym był św. p. Ks. Proboszcz Henryk Góra, następnie Ks. Antoni Pietras, Ks. Krzysztof Florczak , Ks. Jan Furgała, Ks. Paweł Jeleń. Obecnie jest  naszym Asystentem i opiekunem ksiądz Jacek Kucharski.

Nasze wspólnotowe spotkania odbywają się w trzeci wtorek każdego miesiąca, po koronce do Miłosierdzia Bożego. Mają one charakter modlitewno - formacyjny. Z innych działań podejmowanych przez naszą grupę:

♦ organizowane są również pielgrzymki autokarowe – w drugą niedzielę miesiąca lipca do Częstochowy, a także do Torunia i do Kalisza.

♦ W okresie Świąt Bożego Narodzenia spotykamy się na wspólnym łamaniu opłatka, a w okresie wielkanocnym mamy spotkanie wielkanocne.

Członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja aktywnie uczestniczą się w życiu parafii.

Do działań podejmowanych przez nas należy m.in. rozprowadzanie świec Caritas, których celem jest uwrażliwienie na potrzeby dzieci ubogich i zaniedbanych. Dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony m.in. na wakacyjny odpoczynek dzieci. Nasi członkowie również włączają się w Wielkanocne Dzieła Caritas – rozprowadzając Chlebki Miłości, której celem jest uwrażliwienie każdego z nas na los ludzi bezdomnych i najuboższych oraz pozyskanie środków na pomoc dla nich. Działania, których podejmują się również członkowie Koła Radia Maryja to: przygotowywanie i sprzedaż palm wielkanocnych, przygotowywanie i rozprowadzanie kadzidełek w Święto Trzech Króli , sprzedaż książek i prasy katolickiej, a także opłatka. Jesteśmy również otwarci na współpracę z innymi grupami działającymi w naszej parafii.

Aktywnie włączamy się w słuchanie audycji Radia Maryja i oglądanie TV Trwam, czytanie prasy katolickiej Nasz Dziennik a później nurtujące zagadnienia omawiamy  na spotkaniu. Radio Maryja uczy modlitwy, informuje nas o ważnych wydarzeniach w Polsce i na świecie,  pociesza chorych i samotnych. Uczy szacunku dla kapłanów i sióstr zakonnych. Radio Maryja zapala entuzjazm do bycia katolikiem stąd zachowanie postawy chrześcijanina przychodzi samo oraz Polaka świadomego swej godności  i obowiązków w środowiskach także obojętnych religijne, a nawet przeciwnych chrześcijaństwu.

Wśród różnych zagadnień jakie promuje jest podtrzymywanie więzów rodzinnych, pamiętając w modlitwie. Promuję rodzinę na wzór Świętej Rodziny we wszystkich programach.  Radio Maryja wiele czasu poświęca sprawom rodziny, obronie życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, we wtorki prowadzi regularne audycje dla rodziców i małżonków a w pierwszy czwartek miesiąca organizuje pielgrzymki do Sanktuarium Św. Józefa gdzie sprawy rodziny są przedstawiane w wykładach jak i przedstawiane wstawiennictwu św. Józefa.

Daje przykład dumy z kultury ojczystej. Podtrzymuje więzi z polską kulturą i tradycją , które z godnością są prezentowane przy okazji rocznic, jubileuszy i świąt. Rozmowy Niedokończone często przedstawiają sylwetki bohaterów, świętych i błogosławionych polskich jak i chlubne postacie księży, o których heroizmie i świętości nie słyszałoby się w ogóle gdyby nie Radio Maryja.

Cała ramówka Radia Maryja potwierdza taki stan rzeczy poczynając od modlitwy i tematów rozmów, poprzez polską piosenkę współczesną i muzykę, polską literaturę, czytane są polskie powieści współczesne, historyczne i polską historię. To Radio Maryja nadaje programy z przekonania ,,że nie wolno nam zaprzepaścić tego bogatego dziedzictwa kultury i wiary, użyźnionej ofiarną pracą i zaangażowaniem przodków  a niekiedy nawet męczeńską krwią.

W imieniu Ks. Proboszcza Andrzeja Blewińskiego,  Asystenta i opiekuna  grupy Ks. Jacka Kucharskiego oraz Księży posługujących w naszej parafii Ks. Piotra Skury,  Ks. Marcina Majdy zapraszamy do udziału w spotkaniach Koła  Przyjaciół Radia Maryja . Spotkania odbywają się w III wtorek każdego miesiąca. Zaczynają się Eucharystią o godz. 17.30 a po spotkanie w Domu Parafialnym.

Na podstawie wywiadu z panią Jadwigą Owczarczyk i przekazanych materiałów opracowała

Marianna Strugińska i Agnieszka Gajek


XIX Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja

Jasna Góra 10 lipca 2011


Jak co roku, w drugą niedzielę lipca , odbyło się wielkie spotkanie modlitewne Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze. W dniu 10 lipca b.r., duchowa stolica Polski, została wprost oblężona przez przybyłych z Polski i ze świata pielgrzymów. Częstochowskie błonia wypełnione były po brzegi. Z Koła Przyjaciół Radia Maryja działającego przy naszej Parafii Matki Bożej Dobrej Rady, 29 pielgrzymów uczestniczyło również w tym wielkim zgromadzeniu. Dziękowaliśmy Jasnogórskiej Pani za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II,  z którego pontyfikatu wyrosło Radio Maryja i z którego nauczania nieustannie ono czerpie. Powierzaliśmy opiece Matki Przenajświętszej losy Ojczyzny, Kościoła Katolickiego w Polsce, polskich rodzin oraz Radia Maryja.

Mszy Świętej koncelebrowanej przez wielu Biskupów i Kapłanów z Polski i z zagranicy, przewodniczył i wygłosił homilię Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski, wieloletni sekretarz błogosławionego Jana Pawła II i Benedykta XVI. „Błogosławieni czyniący pokój, albowiem będą nazwani Synami Bożymi”(Mt 5,9).Tymi słowami Ks. Arcybiskup rozpoczął homilię. Te słowa Pana Jezusa mogą stanowić motto naszego dzisiejszego pielgrzymowania. Chcemy dziękować panu Bogu za beatyfikację Jana Pawła II. Był on człowiekiem czyniącym pokój, dlatego przyciągał ludzi, bo czuli się akceptowani, uszanowani i obdarowani. Prawda , sprawiedliwość i miłość – te słowa wyrażają zadanie, jakie winna stawiać sobie również Rodzina Radia Maryja. Ks. Arcybiskup przytoczył słowa Ojca Świętego Jana Pawła II „ Niech Wasze Radio służy prawdziwej informacji, przepojonej miłością i opartej na sprawiedliwości. Niech przyczynia się do kształtowania ludzkich sumień w duchu nauki Chrystusa”. Jakim wielkim dziełem jest poznanie prawdy o Bogu i o nas samych przez katechezy, wykłady, modlitwę, stawianie pytań o człowieku, o jego miejsce w świecie i o to jak powinien żyć.

Niezwykłej wagi zasługę Radia Maryja jest poruszanie Ważnych problemów społecznych i wskazywanie na zagrożenia dla życia wspólnoty narodowej. Niech zatem to radio mówi o tym, że w życiu trzeba dotrzymywać słowa i politycznym i społecznym i prywatnym. Dziś w dniu pielgrzymki stawia się pytanie dlaczego Radio Maryja jest niewygodne? Czy dlatego, że demaskuje nasze słabości w życiu rodzinnym i społecznym?

Na koniec Ks. Arcybiskup przypomniał słowa: „Nie bójcie się mała trzódko pan Jezus nie jest bankrutem. Do niego należy czas i wieczność, władza i panowanie”. To w ogromnym skrócie przytoczone słowa ze wspomnianej homilii Ks. Arcybiskupa Mokrzyckiego. Od zgromadzonych pielgrzymów został wystosowany telegram do Ojca Świętego Benedykta XVI, w którym Rodzina Radia Maryja dziękowała za dar beatyfikacji Papieża Polaka. „Przyjmujemy ten dar również jako zobowiązanie do jeszcze piękniejszego, twórczego odczytywania dziedzictwa zawartego w słowach, stylu życia i służby. To są nasze drogowskazy, które pomagają w stawianiu czoła nowym wyzwaniom w czasach, jakie obecnie przeżywamy”.

Osobnym wzruszającym wydarzeniem było przekazanie na ręce Przeora Jasnej Góry, przez przedstawicieli stowarzyszenia Katyń 2010 tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej. Jak podkreślali przedstawiciele rodzin, Jasna Góra to najlepsze miejsce dla tej jakże ważnej dla nich pamiątki. Ta piękna uroczystość uświetniana była również śpiewem zespołu muzyki sakralnej „Lumen” i orkiestry koncertowej Viktoria z warszawy.

Nasza pielgrzymka zbliżała się do końca. Odmówiliśmy wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego, podziękowaliśmy Bogu za dar uczestnictwa w tej uroczystości i wracaliśmy do swoich domów pełni ogromnych duchowych przeżyć, które zachowamy w pamięci.

Helena Omietańska