Historia parafii Duszpasterze Kancelaria Aktualności Linki Galeria

webmaster paris

Email Drukuj PDF

Koło Przyjaciół Radia Maryja


Historia: Koło istnieje od listopada 1999 roku. Od jednego słowa „tak” Maryi zmienił się świat. Ona prowadzi nas do źródła wiary. Nic zatem dziwnego, że właśnie Maryję, Matkę Bożą, obrał sobie ojciec T. Rydzyk za patronkę radia, które w założeniu miało być skutecznym narzędziem nowej ewangelizacji. To radio broni życia od poczęcia do naturalnej śmierci, upomina się o ludzi społecznie odrzuconych, budzi odpowiedzialność za rodzinę, ojczyznę i Kościół, walczy o godność  osoby ludzkiej, o dobre imię ludzi wierzących i od wielu lat promuje postawy patriotyczne oparte na nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II.

Działalność:

- W czasie spotkań wyświetlane są filmy o tematyce religijnej, omawiane są encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, śpiewane pieśni i odmawiana modlitwa
- Rodzina Radia Maryja organizuje również pielgrzymki: Częstochowa, Toruń, Kalisz
- Jego członkowie uczestniczą we mszach św. z udziałem Radia Maryja i TV Trwam na terenie archidiecezji łódzkiej, aktywnie uczestniczą w życiu własnej parafii
- Organizowane są również spotkania: opłatkowe i wielkanocne
- Aktualne wiadomości z działalności umieszczane są w gablocie przy wejściu do kościoła


Spotkania: W każdą pierwszą środę miesiąca, po mszy św. o godz. 17:30 i nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Przewodnicząca: Jadwiga Owczarczyk

Opiekun: ks. dr Tomasz Cyliński


Droga do źródła

Per aspera ad astra (przez  ciernie do gwiazd)

"Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest takie radio, co się nazywa Radio Maryja" Jan Paweł II


Od jednego słowa" Tak" Maryi zmienił się świat. Ona prowadzi nas do źródła  wiary. Nic zatem dziwnego, że właśnie ,Maryję, Matkę Bożą obrał sobie za patronkę radia, które w założeniu   miało  być skutecznym narzędziem Nowej Ewangelizacji ojciec T. Rydzyk. Od samego początku wokół rozgłośni rozpętało sie piekło, które trwa do dziś. Atak jest permanentny. Na radio, jego formułę, ojca założyciela i wszystkie dzieła ojców Redemptorystów. Na pytanie, dlaczego Radio Maryja jest celem oszczerczych ataków i pomówień, odpowiedź jest prosta. Większość mediów w naszym kraju ma zaprogramowaną ateizację społeczeństwa, rozbicie Kościoła i sprowadzenie człowieka do bezrozumnego konsumenta wytworzonych dóbr. Radio Maryja skutecznie sie temu przeciwstawiło.

To radio broni życia od poczęcia do naturalnej śmierci, upomina sie o ludzi społecznie odrzuconych, budzi odpowiedzialność za rodzinę, ojczyznę i Kościół,  walczy o godność  osoby ludzkiej, o dobre imię ludzi wierzących i od wielu lat promuje postawy patriotyczne oparte na nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Po przez swoją katechezę,  modlitwę, interaktywność, a także przez prawdziwą ocenę i interpretację wydarzeń społecznych, religijnych i politycznych w Polsce skutecznie przełamało monopol informacyjny. To u ludzi i instytucji owładniętych programową laicyzacją musi budzić strach i nienawiść dlatego tak bezpardonowo atakują.

Biskup Adam Lepa ujął to najtrafniej cyt."Biorąc zaś pod uwagę, niechęć pewnych środowisk do Kościoła, zwłaszcza zaś tendencje antyewangeliczne, trzeba powiedzieć wprost: to radio nie może nie być atakowane. Dlatego taka cenna jest życzliwość Kościoła hierarchicznego dla Radia Maryja, a także duchowe i materialne wsparcie ze strony rodaków w Polsce i poza jej granicami". Twórca Nowej Ewangelizacji Błogosławiony Jan Paweł II codziennie modlił się  dziękował Bogu za Radio Maryja. Wspierał ojców Redemptorystów ciepłym słowem dawał wskazówki. Radio przekonało do siebie Episkopat Polski i miliony zintegrowanych z nim wiernych.

Także w naszej parafii od listopada1999 istnieje "Koło Przyjaciół RADIA Maryja", którego przewodniczącą jest p. Jadwiga Owczarczyk a opiekunem duchowym ks. Jacek Kucharski. Spotkania KPRM odbywają sie w III wtorek miesiąca . Radio Maryja jest dobrem wspólnym ludzi wierzących, dlatego spotkania poprzedzane są Mszą Świętą i modlitwą Różańcową w intencjach: Ojca Świętego. Radia Maryja, Ojczyzny i Kapłanów. Spotkania maja charakter refleksyjno - dyskusyjny by mądrą i skuteczną ewangelizację, którą prowadzi Radio Maryja przenosić do naszych domów i rozpowszechnia w  najbliższym otoczeniu.

B W