Historia parafii Duszpasterze Kancelaria Aktualności Linki Galeria

webmaster paris

Email Drukuj PDF


Świetlica Środowiskowa


To już 10 lat…

Jak to się zaczęło?

Najważniejsze to dostrzec potrzebę działania. Żeby dostrzec, trzeba bacznie przyglądać się życiu, wnikliwie obserwować to, co się dzieje w tej „małej ojczyźnie”, która jest blisko nas i która czeka na naszą pomoc. Nie trzeba budować domu od dachu, ale stawiać solidny, mocny fundament, aby nie zawaliła się budowla. Stawiamy dom nie tylko na dziś, ale dla przeszłości. Tym budowaniem na przyszłość jest wychowanie młodego pokolenia, edukacja dzieci i młodzieży. Dlatego z inicjatywy ks. kan. proboszcza Henryka Góry powstał Ośrodek Pomocy Dydaktycznej. Od 2007 roku świetlicę opiekuńczo- wychowawczą prowadzi nasz obecny ks. kan. dr proboszcz Andrzej Blewiński, który od samego początku otoczył nas serdeczną opieką. Ks. proboszcz ciągle inspiruje nas do podejmowania nowych działań na rzecz dzieci i młodzieży udzielając nam przy tym swojego wsparcia. Dzięki  zaangażowaniu ks. proboszcza w Domu Parafialnym zostały przeprowadzone gruntowne remonty, które zapewniły podopiecznym i wolontariuszom lepszy komfort pracy i nauki. Z troską o swoich młodych parafianach i z myślą o jak najlepszym zapewnieniu im warunków do rozwoju i nauki podjął także prace remontowe w starej plebani.


Trochę statystyki

W 2010 od września do maja 2011 opieką objęliśmy 100 dzieci. Skorzystali oni z pomocy wolontariuszy  czyli  usług pedagogicznych   ponad  1500 razy  a wsparcia udzielało 47 wolontariuszy

W roku szkolnym  2009/ 2010 do świetlicy uczęszczało 105 dzieci, z pomocy skorzystali 1500 razy. Nadmieniając, iż uczeń przychodząc do świetlicy korzysta z kilku porad w jednym dniu np. matematyki, języka angielskiego, chemii wynika, że w ciągu roku wolontariusze udzielili korepetycji naszym podopiecznym 3000 razy.

Natomiast w latach 2005/2006 z korepetycji skorzystało 195 dzieci a pomagało 93 wolontariuszy. Reasumując czas pracy wolontariuszy , wynika, iż przepracowali oni społecznie na rzecz dzieci 3432 godz., co daje 4576 godz. dydaktycznych.

Rok 2004/2005 do świetlicy uczęszczało 236 dzieci i 100 wolontariuszy, którzy swoją pomocą służyli naszym podopiecznym, w  roku szkolnym 2003/2004 wolontariusze wypracowali  1558 godzin, co daje 2077 godzin dydaktycznych oraz 840 godz. wypracowały  osoby koordynujące pracą w świetlicy co daje 2917 godz.

W 2002/2003 roku szkolnym do Ośrodka Pomocy Dydaktycznej uczęszczało 185 dzieci a korepetycji udzielało 90 wolontariuszy.

W roku 2001/2002 z korepetycji skorzystało 175 dzieci, a udzieliło ich 60 wolontariuszy, wolontariusze przepracowali ponad 1000 godz.


Nasze działania:

Od początku naszego istnienia prowadzimy bezpłatną pomoc w zakresie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy w nauce. Co roku organizujemy dla naszych podopiecznych choinkę i spotkanie z Mikołajem. Ponadto przygotowujemy paczki świąteczne, które dostają wszystkie nasze dzieci. Od pierwszych lat naszej działalności nie zapominamy również o osobach starszych i samotnych, dla nich przygotowujemy wraz z wolontariuszami wigilię dla samotnych. Naszym podopiecznym w trakcie pobytu na świetlicy zapewniamy podwieczorek.

Od 2004 r. współpracujemy z Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu. W trakcie naszej współpracy zostało zawarte porozumienie, dzięki czemu nasi podopieczni mogli korzystać z pracowni komputerowej na terenie Kolegium. Obecnie już posiadamy własną pracownię komputerową. Dzięki rozpoczęciu owocnej współpracy z Kolegium wielu studentów uczelni zostało naszymi wolontariuszami. W trakcie naszej działalności zawiązaliśmy również współpracę z teatrami m.in. Teatrem im. St. Jaracza, Teatrem Muzycznym, Teatrem Arlekin, Teatrem Wielkim. Łącznie  nasi sponsorzy zakupili dla naszych podopiecznych 2300 biletów wstępu na różne przedstawienia teatralne.

Wraz z naszymi wychowankami wyjechaliśmy również na Salezjańskie Święto Młodości do Lutomierska, byliśmy obecni na majówce szkolnej na stadionie Boruty, a także na majówkach parafialnych zorganizowanych dla wychowanków i wolontariuszy, Majówce Rodzinnej. Ponadto wolontariusze naszej świetlicy uczestniczyli w pielgrzymko –wycieczkach m.in. do Wilna, Krakowa, Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowice, Licheń, Świnice Wareckie, Głogowiec Ks. proboszcz Andrzej Blewiński zafundował wyjazd  jednodniowy wolontariuszom oraz liderom grup do  Parzna i gospodarstwa agroturystycznego, Kardynał” z podziękowaniem za pracę społeczną w świetlicy oraz na rzecz parafii.

W 2004r. roku z inicjatywy Akcji Katolickiej zostały przeprowadzone młodzieżowe debaty na temat „Czy jest pokolenie Jana Pawła II” oraz „Chrześcijanin w życiu społecznym”. Miejscem naszych dyskusji był Urząd Miasta Zgierza. Nad całością czuwał ks. proboszcz  kan. Henryk Góra oraz  ks. dr Marek Stępniak Asystent Kościelny Archidiecezji Łódzkiej, a prowadził je ks. Krzysztof  Florczak z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Warto również wspomnieć, że 2006 roku nasi wolontariusze włączyli się w pomoc przy organizacji koncertu dedykowanego papieżowi Janowi Pawłowi II, w rocznicę jego śmierci.

Z myślą o naszych wychowankach,  jesteśmy współorganizatorami  wypoczynku  koloni  wyjazdowych  lub półkolonii. W 2002 roku zorganizowano obóz wędrowny w Bieszczady,2003r.- kolonie do Przedbórz , 2004r obóz do  Zakopanego, 2005 rok wyjazd na Słowację  miasta partnerskiego miasta Zgierza Przy współpracy z ks. Andrzejem Blewińskim  proboszczem naszej parafii   oraz z ks. Marcinem Majdą w 2008 roku byliśmy współorganizatorami koloni w Pieniny (Łapsze Niżne) dla 45 dzieci. W 2009 roku wraz z 45  podopiecznymi udaliśmy się na wypoczynek wakacyjny do Istebnej (Beskid Śląski). Tego też roku, wspólnie z ks. proboszczem Andrzejem Blewińskim oraz ks. Andrzejem Jastrzębskim i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, zorganizowaliśmy wyjazd do Spały – gdzie dzieci mogły zwiedzić i poznać piękne zakątki województwa łódzkiego.

Zapewniamy również wakacje dzieciom, które z różnych powodów nie mogą sobie pozwolić na wyjazd, prowadząc półkolonie w naszej świetlicy. W 2010r byliśmy współorganizatorami dwóch turnusów półkolonii, wzięło w nich udział 80 dzieci. Wszystkie inicjatywy są możliwe dzięki zaangażowaniu księży proboszczów naszej parafii sp. ks. kan. Henryka Góry , obecnego ks. proboszcza kan. Andrzeja Blewińskiego  oraz współpracy z ks. wikariuszami w naszej parafii.